Transitievergoeding per 1 juli 2015

Transitievergoeding per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 moet u bij beëindiging van een dienstverband van twee jaar of langer een transitievergoeding aan uw werknemer betalen. Bij een dienstverband tot 10 jaar is dat 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Voor ieder jaar langer dan 10 jaar een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Werknemers jonger dan 18 jaar die maximaal twaalf uur per week arbeid verrichten, komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Graag voorzien wij u van advies op maat.