Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid

Nieuwe maatregelen welke per 1 januari 2015 van kracht worden: Er mag geen proeftijd meer worden opgenomen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter. Bij arbeidsovereenkomsten vanaf 6 maanden tot 2 jaar is de proeftijd 1 maand. De werkgever is verplicht aan de werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tenminste…